keyboard_arrow_right

Hoe zit het met jouw privacy bij Arvera?

Tip van
Frank Rutten
Tip van Frank Rutten
"Hier lees je hoe we omgaan met jouw privacy bij onze dienstverlening en op onze website. En welke rechten je hebt."

Privacyverklaring van Arvera

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als financieel dienstverlener dienen ook wij te voldoen aan de regels van de AVG. Naast de regels die gaan over de verwerking van persoonsgegevens geldt ook de verplichting om klanten op de hoogte te stellen van de AVG. Hier lees je wat dit voor jou betekent

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Arvera is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij Arvera is Frank Rutten eindverantwoordelijke.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken als adviseur / bemiddelaar / tussenpersoon persoonsgegevens om een financieel te kunnen geven en/of om de financieel product, zoals een hypotheek of overlijdens­risico­verzekering te kunnen aanvragen bij de geldverstrekker en verzekeraar. Daarvoor hebben wij alle relevante financiële en persoonlijke situatie nodig.

Als het gaat om financieel advies, bijvoorbeeld hypotheekadvies, dan zijn wij wettelijk verplicht om al die gegevens op te vragen en ook vast te leggen in jouw persoonlijke dossier. Bij controle zijn wij verplicht om aan te tonen dat we die gegevens ook hebben vastgelegd en dat we daarmee rekening hebben gehouden in het financieel advies. Wij zijn ook wettelijk verplicht om de identiteit vast te stellen van alle betrokken personen.

De verwerking van persoonsgegevens is daarnaast nodig om met jou te kunnen communiceren om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van de voortgang. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens bedoeld om onze wettelijke zorgplicht uit te kunnen voeren die geldt nadat via onze bemiddeling de overlijdens­risico­verzekering is afgesloten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de aanvraag van de overlijdens­risico­verzekering vraagt de verzekeraar persoonsgegevens van de verzekeringnemer(s) en de verzekerde(n) en in bepaalde gevallen van de begunstigde(n) en premiebetaler(s). Daarbij zijn wij ook verplicht de identiteit vast te stellen van de betrokken personen. Dat doen wij op basis van een scan of foto van een geldig legitimatiebewijs waarop alle gegevens zichtbaar zijn.

Wij verwerken onder andere deze persoonsgegevens van de betrokken personen:

Medische gegevens worden niet aan ons verstrekt dus hierbij is ook geen sprake van verwerking. De gezondheidsverklaring wordt door de verzekerde zelf online ingevuld en de gegevens gaan rechtstreeks naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Als een verzekeraar extra medische informatie nodig heeft van de verzekerde, huisarts of specialist dan gaat die informatie direct naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Het komt wel eens voor dat een verzekerde medische gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld om daarover een vraag te stellen. Maar die informatie verwerken en bewaren wij niet maar verwijderen wij direct en permanent.

Met wie delen we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de premieberekeningen, die jij zelf kunt maken, delen we met een externe organisatie die de rekenmodules levert. Dit betreft alleen technisch delen want die organisatie heeft geen inzicht in de gegevens. Bovendien zijn de gegevens anoniem want het gaat alleen om je geboortedatum en je rookgedrag. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de aanvraag van je overlijdens­risico­verzekering delen we met de verzekeraar die jij hebt ingevuld in het aanvraagformulier. Mocht je op enig moment in het aanvraagtraject de voorkeur hebben voor een andere verzekeraar dan delen we de persoonsgegevens op jouw verzoek ook met die andere verzekeraar.

De persoonsgegevens zouden in sommige gevallen ook gedeeld kunnen worden met overheidsinstanties zoals de toezichthouder Autoritet Financiële Markten (AFM), bijvoorbeeld als er een controle op basis van steekproef wordt gehouden naar de kwaliteit van onze dienstverlening en de naleving van de regels en wetten die verband houden met de WFT en WWFT.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In bepaalde gevallen zijn wij daarbij gebonden aan andere wetgeving dan de AVG. Voor de WWFT geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Om onze wettelijke zorgplicht te kunnen uitoefenen, die geldt nadat een financieel product is afgesloten via onze bemiddeling, zullen wij bepaalde gegevens bewaren zolang wij als tussenpersoon van de verzekering geregistreerd staan bij de verzekeraar.

Veel verzekeraars verstrekken na de aanvraag van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing een bevestiging in de vorm van een geautomatiseerd ingevuld aanvraagformulier waarin alle relevante gegevens vermeld staan. Omdat het aanvraagformulier formeel gezien onderdeel is van de overeenkomst, die de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing is, bewaren we dat aanvraagformulier in onze administratie zolang de verzekering loopt via ons agentschap. Na de acceptatie van de aanvraag verstrekt de verzekeraar uiteraard ook de verzekeringspolis. Daarop staat een beperkt aantal gegevens zoals naam, voorletters en geboortedatum. Ook de polis bewaren we zolang wij als tussenpersoon van de verzekering geregistreerd staan bij de verzekeraar.

Scans of foto’s van legitimatiebewijzen verwijderen we nadat de dienstverlening voor de aanvraag is afgerond. Dat is het geval na acceptatie van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing door de verzekeraar en nadat wij de polis verzonden hebben naar de verzekeringnemer en de afsluitkosten volledig zijn voldaan. Of na tussentijdse annulering van de opdracht bijvoorbeeld als de verzekeraar de verzekering niet accepteert.

Welke rechten heb jij?

Volgens de AVG heb je onder andere deze rechten voor wat betreft jouw persoonsgegevens:

Als je hierover een vraag hebt of een recht wilt inroepen, stuur dan een e-mail naar privacy@arvera.nl. We zullen dan contact met je opnemen. Uiteraard moeten we ook zorgvuldig omgaan met je verzoek. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat je je identificeert. We zullen dan bekijken of we een verzoek kunnen inwilligen en in welke mate. Het is mogelijk dat we in bepaalde gevallen een verzoek niet kunnen uitvoeren bijvoorbeeld vanwege andere wettelijke bepalingen.

Mocht je hierover niet tevreden zijn dan kun je, nadat je met ons hebt overlegd, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe zit het met jouw privacy op deze website?

Je kunt onze website en de online vergelijker voor overlijdens­risico­verzekeringen anoniem bezoeken en gebruiken. Je hoeft alleen de geboortedatum van de verzekerde(n) in te vullen omdat dat nodig is voor de premieberekening. Je hoeft je naam of emailadres niet in te vullen zodat je in die fase anoniem bent. Je kunt zelf een offerte en voorwaarden van de overlijdens­risico­verzekering naar jezelf mailen. Daarvoor moet je uiteraard je emailadres invullen. Wij bewaren dat emailadres maar een heel korte tijd.

Wij monitoren en analyseren het aantal bezoekers en het gebruik van onze website en met name de online vergelijker van overlijdens­risico­verzekeringen. Dat gebeurt volkomen anonoem met algemene gegevens.

Als jij de overlijdens­risico­verzekering daadwerkelijk wilt aanvragen dan kun je het online aanvraagformulier invullen. Daarin vul je alle persoonsgegevens in die nodig zijn om de overlijdens­risico­verzekering te kunnen aanvragen. Wij ontvangen het aanvraagformulier per email. Op dat moment ben je uiteraard niet meer anoniem. Je gegevens worden hooguit een paar uur bewaard op de website in het geval jij langer tijd nodig hebt om de aanvraag in te dienen. Of als jij een tweede aanvraag wilt indienen. Je hoeft dan niet opnieuw alles in te vullen.

Hoe veilig is deze website?

Deze website en alle formulieren zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Dat zie je aan https:/ in plaats van http:/ en het groene slotje in de adresbalk van je browser. Let op dat sommige browsers het slotje aan de rechterkant van de adresbalk weergeven. Goede beveiliging van online formulieren is wettelijke verplicht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet daarop toe en is van mening dat SSL de juiste manier is om gegevensoverdracht veilig uit te voeren en om privacy te waarborgen. De gegevens die je invoert blijven nergens achter op internet, maar worden rechtstreeks en via een eigen beveiligde mailserver per e-mail verzonden naar Arvera.

Als je klikt op deze button kun je zelf overlijdens­risico­verzekeringen vergelijken.

message

Gratis gesprek met expert

Je kunt gratis en vrijblijvend je vragen stellen aan een deskundige adviseur van Arvera met minimaal 15 jaar ervaring.

email

E-mail Contactformulier

contact_phone

Telefoon 040-2800793

stay_current_portrait

Whatsapp 040-2800793

chat

Online chat (rechtsonder).

SLUITEN